Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Gd 102/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza granicami kraju

I SA/Wa 90/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SAB/Kr 80/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi M.W.-G. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty

II SA/Gd 420/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1565/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 942/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji