Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Wr 571/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali użytkowych

II SA/Wr 337/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie pozytywnej oceny prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 467/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 24/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego