Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 318/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

II SA/Wr 317/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

II SA/Wr 316/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

II SA/Wr 315/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

II SA/Wr 101/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-30

Skarga H. K. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SAB/Wr 71/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-25

Skarga H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Wr 54/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Wr 71/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi H. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Wr 25/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
1   Następne >   2