Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 912/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość

II SA/Gl 1078/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej scalenia nieruchomości

II SA/Gl 1087/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

II SA/Gl 439/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd

II SA/Gl 440/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 720/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Gl 2/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 375/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 408/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   30