Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 934/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności