Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 724/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zezwolenia na czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 648/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi: A.A., W.K., W.Z., Z.P., M.G., P.S., W.W., H.G., M.D., T.G., G.K., A.B., C.K., H.M., B.W., H.P., M.K., T.G., A.R., A.Z., G.M., M.G., J.P., A.P., S.J., J.O., D.R., D.R., Z.K., J.W., A.W., Z.S., A.C., R.B., M..L., B.K., A.D., K.M., J.S., W.D., A.J., W.A., K.Z., K.P., J.P., J.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

II SA/Gl 732/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zezwolenia na czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ka 871/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Ka 3230/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 735/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zezwolenia na czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 249/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 649/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi: A.A., W.K., W.Z., Z.P., M.G., P.S., W.W., H.G., M.D., T.G., G.K., A.B., C.K., H.M., B.W., H.P., M.K., T.G., A.R., A.Z., G.M., M.G., J.P., A.P., S.J., J.O., D.R., D.R., Z.K., J.W., A. W., Z.S., A.C., R.B., M.L., B.K., A.D., K.M., J.S., W.D., A.J., W.A., K.Z., K.P., J.P., J.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

II SA/Gl 721/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zezwolenia na czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ka 1130/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2