Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1084/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 121/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu

II SA/Gl 1129/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1052/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na skutek zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1603/14

II SA/Gl 288/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 22/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1103/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 1196/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2