Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 155/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Op 213/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności