Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SA/Wa 1945/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I SA/Wa 1221/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenie decyzji

I SA/Wa 1945/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 577/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nadzorczego

I OSK 618/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1324/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

skarg Przedsiębiorstwa [...] w R. SA oraz Prezydenta Miasta R. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1715/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1475/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego
1   Następne >   2