Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I OSK 3042/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia z mocy prawa nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1713/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Wniosek P. S.A. z siedzibą w P. o wstrzymanie wykonania decyzji SKO w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] listopada 2012...

I OZ 346/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania administracyjnego

I OSK 2369/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 2148/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego post...

I OSK 245/08 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadzorczej

I OSK 245/08 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadzorczej postana...