Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SA/Wa 486/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 624/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1613/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 22/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 1385/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 1514/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1609/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1629/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1632/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 1851/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
1   Następne >   +2   5