Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

II SA/Łd 963/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia z mocy prawa nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 471/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji