Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I SA/Wa 444/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Skarga syndyka [...] w Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 444/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 915/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OW 137/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr (...) położonych w miejscowości M., gmina L.

I OW 76/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie: rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w C., obręb [...], oznaczonej geodezyjnie jako działka nr [...], o pow. 0,0178 ha