Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OW 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa