Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I SA/Wa 915/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 444/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 793/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji