Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Po 106/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-22

Skarga: L.P. - Nadleśnictwa G. w przedmiocie: wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SA/Po 934/09