Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Sz 1209/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-20

Skarga na decyzję SKO w B. w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu postanowił: oddalić wnioski.

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Skarga na decyzję SKO w[...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu