Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I OSK 1681/06 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji SKO w Kielcach nr [...] i umorzenia postępowania administracyjnego w te...

II SA/Gd 462/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

I SAB/Wa 95/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 771/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi J. S. na działalność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 907/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 868/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1815/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w części stwierdzającej wydanie uchwały z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1318/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 81/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości w części rozstrzygającej o przejściu na własność Gminy J. wydzielonych działek oraz stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w pozostałej części

II SA/Łd 647/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-22

skarg F. Ś., G. B., J. P., A. Ś., I. G. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4