Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I OZ 1164/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 865/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 678/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 84/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów

I OZ 959/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Sam...

I OSK 326/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I OSK 1335/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku , Nr [...] w prze...

I OZ 681/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu z dnia [...] lipca 2012 nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu przewidzianego do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 758/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   3