Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I SA/Wa 472/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 197/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OW 174/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. N. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. Nr [...]zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w mieście S., stan...

I OSK 270/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości

II SAB/Po 32/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Rz 33/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SA/Po 921/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi A.S. na pismo Burmistrza nr [...]

II SAB/Rz 33/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 996/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi S. P., R. P., A. P., W. P. na decyzje Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

I SAB/Wa 186/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   3