Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I OZ 285/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Ke 99/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 3464/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Gd 9/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SAB/Gd 10/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 1671/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłat i wydatków w całości oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 767/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania

I SA/Wa 3253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1672/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłat i wydatków w całości oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14