Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Sz 665/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga A. T. i P. T. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1689/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 317/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

VIII SA/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 254/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 958/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z a r z ą d z a zwrócić Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa

II SA/Lu 979/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; w zakresie wpisu od skargi kasacyjnej

I OZ 326/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 98/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału działki
1   Następne >   +2   +5   +10   24