Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 1140/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1168/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekształcenia prawa u...

I OZ 180/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu bonifikaty

I OZ 986/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 958/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Wniosek w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 143/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 98/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 192/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 1200/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 587/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu , Nr Rep. [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności