Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Gd 94/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ke 18/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gd 11/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SO/Gd 8/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Wniosek B. H. o wymierzenie Burmistrzowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 173/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie rozpoznania wniosku w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zobowiązuje Burmistrza Miasta K. do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku L. G. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu położonej przy ulicy [...] w K. opisanej w KW [...], w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

II SAB/Go 16/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrz Miasta i Gminy w przedmiocie : Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 668/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga A. Z. i G. Z. na bezczynność B. M. w przedmiocie nabycia prawa własności.
1   Następne >   2