Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami X

I SA/Wa 1790/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

II GZ 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na bezczynność organu w sprawie skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 787/08 - Wyrok NSA z 2009-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I SAB/Wa 77/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej licencjonowanego zarządcy nieruchomości

I SA/Wa 1098/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 755/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej pośrednikowi w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 868/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 946/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SAB/Wa 228/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie zaniechania działania przez organ w sprawie skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 1018/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami
1   Następne >   2