Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OSK 1481/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie użytkowania wieczystego

I OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

I SAB/Wa 63/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 442/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1064/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 163/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SA/Wa 1171/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nieuzasadnionego wniesienia zażalenia

I SA/Wa 1173/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   7