Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SA/Wa 1108/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1367/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1463/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I SA/Wa 101/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1526/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 102/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 104/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 109/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 338/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4