Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SA/Wa 388/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1853/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 2424/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 1420/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości [...]

I SAB/Wa 41/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1398/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W, w przedmiocie przeniesienia własności budynków posadowionych na gruncie nieruchomości warszawskiej

I SAB/Wa 405/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   10