Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 225/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi [...] Spółdzielni [...] w K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasadności ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

I SA/Wa 1557/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego wypowiedzenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1436/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowana w terminie przez użytkownika wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 1558/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wypowiedzenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1086/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Kr 157/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w K.

I SA/Wa 1608/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

II SA/Gd 226/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienia SKO z dnia13 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości

I SAB/Wa 131/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14