Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Gd 187/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I SAB/Wa 186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-07

Skarga [...] sp. z o.o. S.K.A. w W. na przewlekłość SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości jest uzasadniona w niższej wysokości

II SA/Lu 1091/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Wr 879/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy J. C. w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Kr 659/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Gd 186/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 184/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1   Następne >   +2   +5   11