Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Wr 743/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-29

Sprawa ze skargi P.L. i P.L. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

II SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 734/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SAB/Wr 122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 734/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 473/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

II SAB/Wr 14/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2579/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na czynności organu
1   Następne >   +2   5