Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie wyrażenia stanowiska wobec zarzutów zgłoszonych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanowił: odmówić dopuszczenia H. S. A. z siedzibą w Ł. do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w chara...

II GSK 901/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi R. S. S.A. w W. na wezwanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr [...] w przedmiocie wezwania do przedstawienia taryfy dla obrotu energią elektryczną

VI SAB/Wa 37/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej