Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II GW 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skarg mieszkańców na odmowę przyłączenia do sieci ciepłowniczej