Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 826/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Po 357/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania skargi dotyczącej kanalizacji deszczowej za nieuzasadnioną;

VIII SAB/Wa 16/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska

II SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 825/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

II SA/Łd 446/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminnej Spółki Wodno

II SAB/Łd 44/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] [...] w przedmiocie zaniechania egzekucji wydanych decyzji

VIII SO/Wa 8/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w W. - Oddział w R. o ukaranie grzywną Ministra Środowiska

II SA/Gl 717/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-20

skarg J. C. i innych na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyznaczenia dostępu do wody
1   Następne >   2