Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1199/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia powierzchni działki do stanu poprzedniego

II OZ 1158/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Bartniczka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 234/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie wszczęcia postępowania

II OZ 235/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego