Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 873/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży oku, nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 822/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego pos...

II OZ 1167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce

II OZ 51/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie znak: [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 700/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Zamościu Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych

II OZ 770/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu , nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stosunków wodnych

II OZ 413/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach znak: [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 2979/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie nałożenia obowiązków zabezpieczających nieruchomość przed naruszeniem stosunków wodnych

II OZ 1184/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3