Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Op 3/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 282/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie ustalenia stawki za sprzedaż wody

II SA/Op 87/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 283/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 281/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SAB/Op 1/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 5/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie odrzucić skargę.

II SA/Op 410/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   4