Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Op 461/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-05

Skarga A. B. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 459/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 189/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 459/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 1/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 461/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 459/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   2