Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 295/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.