Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gl 22/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie: przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność (brak wskazania organu) w przedmiocie (brak wskazania)

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie zagospodarowania wód opadowych

IV SAB/Wa 120/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie budowy sieci wodociągowej

II OW 89/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku Pani U. W., Pana R. F. oraz Pani M. M. o przywrócenie stosunków wodnych

IV SAB/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi K. S i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta S. w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

II SAB/Gd 25/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 627/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta U. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie