Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

II OSK 198/08 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1326/08 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II OSK 279/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II OSK 431/08 - Wyrok NSA z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków