Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Op 189/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Op 615/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Baborowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 634/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 163/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-27

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Op 238/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Op 546/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 653/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 185/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej 'A' w N. na uchwalę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Op 77/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

II SA/Op 126/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   2