Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 297/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 205/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia terenu do stanu poprzedniego

II SA/Łd 522/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia za niezasadne zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta P.

II SA/Łd 1323/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych

IV SA/Wa 52/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wr 374/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne

II SA/Wr 381/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne

IV SA/Wa 686/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 438/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne
1   Następne >   +2   +5   +10   27