Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 1323/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych

II SA/Lu 20/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

II SA/Rz 1062/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VIII SA/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 1351/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO , znak: [...]

II SA/Lu 493/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania odtworzenia bruzdy ściekowej

II SA/Kr 211/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Ke 836/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o zakłócenie stosunków wodnych na gruncie

II SA/Bk 679/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania nałożonego obowiązku