Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w sprawie zmian statutu spółki wodnej

II SAB/Gl 5/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty P. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 471/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie spółek wodnych

II SAB/Gl 44/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Gl 22/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w C. w przedmiocie niewydania decyzji stwierdzającej nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w kwestii wniosku skarżącej T. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 2/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 1096/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie spółek wodnych

II SAB/Gl 14/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie niepodjęcia decyzji stwierdzającej nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w sprawie odcięcia nieruchomości od sieci wodociągowej

II SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania aktualnej instrukcji gospodarowania wodą w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach

II SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania aktualnej instrukcji gospodarowania wodą
1   Następne >   3