Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 801/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego.

II SA/Ke 129/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1204/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Wr 540/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II OZ 1312/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1632/07 - Wyrok NSA z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 407/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ol 869/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegu rzeki
1   Następne >   2