Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gl 5/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprawie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 440/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy wydania decyzji

II SA/Gd 445/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegu jeziora

II SA/Lu 644/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi A. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Kr 440/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody T. w przedmiocie odmowy wydanie decyzji

II SO/Gd 17/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzje Wojewody w przedmiocie gospodarki wodnej