Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA we Wrocławiu X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Wr 179/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr [...] na szczególne korzystanie z wód rzeki O. dla potrzeb małej elektrowni wodnej (MEW A) zlokalizowanej w O. na K. R.