Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 639/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie rozbudowy stawu rybnego na działce nr 104 obręb G.

II SA/Wr 369/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu melioracyjnego na cele hodowli ryb

II SA/Wr 379/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3, § 8 ust. 2, § 12 ust. 5 i ust. 6 zd. drugie, § 13 ust. 3, § 15 ust. 1 , § ust. 4 zd. drugie, § 23, § 24 ust. 3, § 26 ust. 2, § 27 ust. 4, § 28, § 29 ust. 2, § 32 ust. 2, § 34, § 41 ust. 2, § 44 i § 49 uchwały Rady Miejskiej w W., nr XLIII/286/06 w sprawie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. p...

II SA/Wr 698/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. Nr [...], udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki O. za pośrednictwem małej elektrowni wodnej B zlokalizowanej na kanale M. w O.