Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 522/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 663/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne

II SA/Gl 238/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej na gruncie przy realizacji prac objętych pozwoleniem wodnoprawnym

II SA/Gl 646/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zmiany decyzji dotyczącej instrukcji gospodarki wodą

II SA/Gl 801/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego.

II SA/Gl 915/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie legalizacji wykonania urządzenia wodnego

II SA/Gl 190/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie rozbiórki urządzenia wodnego

II SA/Gl 668/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie wykonania ekspertyzy

II SA/Gl 1049/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 30/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   5